CertificiranjeObrazovanjaRadioniceSeminariCjenikInfokatedra

MS Word - Obrada riječi

Uvod

MS Word 2010 - pisanje i obrada tekstaUnos teksta je sigurno najzastupljenija operacija u korištenju računala. Tekst se unosi u program koji je specijaliziran za tu namjenu, a to je Microsoft Word. Microsoft Word predstavlja standard u kategoriji softvera za unos i obradu teksta. Moderno uredsko poslovanje ne zahtjeva samo unos teksta već i njegovo pravilno oblikovanje, naslova, odlomaka, listi, tablica, zaglavlja, podnožja, te umetanje objekata. Microsoft Word je program s nebrojenim mogućnostima rada s tekstom, a seminar u potpunosti rješava nedoumice temeljnih mogućnosti programa i priprema je za polaganje ECDL ispita - Obrada riječi.

Cilj

Cilj seminara je osposobiti polaznika za samostalnu izradu i uređivanje dokumenta unutar programa Microsoft Word 2010. Kroz brojne vježbe prolazi se kroz gradivo ispravnog oblikovanja teksta naslova, odlomaka, numeriranih i označenih lista. Radi se s tablicama, slikama, crtežima i grafikonima, umeće se zaglavlje i podnožje, mijenjaju postave stranice, margine. Radi se provjera pravopisa i gramatike i dokument se ispisuje na pisač.

Sadržaj

 • Korištenje aplikacije – Pokretanje Worda – Upoznavanje dijelova radne površine – Otvaranje jednog ili više dokumenata – Spremanje dokumenta na određenu lokaciju na disku – Spremanje dokumenta pod drugim imenom i u drugom datotečnom formatu – Promjena vrste pogleda na dokument – Zatvaranje dokumenta – Povećanje produktivnosti – Izmjena osnovnih postavki – Korištenje dostupne funkcije pomoći
 • Kreiranje dokumenta – Unos teksta – Umetanje simbola – Označavanje teksta (retka, rečenice, odlomka) – Uređivanje teksta – Prikazivanje, skrivanje oznaka koje se ne ispisuju – Umnožavanje, premještanje i brisanje teksta – Upotreba funkcije Pronađi i zamijeni – Brisanje teksta
 • Oblikovanje – Promjena slova, veličine i vrste fonta – Podebljano, kurziv, podcrtano – Promjena malih slova u velika i obrnuto – Bojenje teksta – Korištenje Prenositelja oblikovanja – Primjena postojećeg stila na riječ, redak i odlomak – Automatsko rastavljanje riječi – Oblikovanje odlomka – Poravnavanje lijevo, desno, po sredini i obostrano – Uvlačenje odlomka – Odabir jednostrukog i dvostrukog proreda - Odabir razmaka ispred i iza odlomka – Rad s tabulatorima – Označavanje i numeriranje listi – Promjena stila oznaka i brojeva – Primjena okvira i sjenčanja odlomka – Oblikovanje dokumenta
 • Objekti – Stvaranje tablice – Označavanje redaka, stupaca, ćelija i cijele tablice - Mijenjanje širine stupca i visine retka - Mijenjanje stila, boje i širine okvira ćelije - Sjenčanje ćelije - Umetanje grafičkih objekata  u dokument - Umnožavanje grafičkih objekata između otvorenih dokumenata - Pomicanje grafičkih objekata iz jednog u drugi dokument - Promjena veličine grafičkih objekata – Brisanje grafičkih objekata
 • Cirkularna pisma – Razumijevanje pojma cirkularno pismo - Otvaranje i priprema glavnog dokumenta za cirkularno pismo – Odabir adresara, drugih podatkovnih datoteka za korištenje u cirkularnom pismu – Umetanje polja u glavni dokument – Spajanje adresara s pismom kao novi dokument
 • Priprema za ispis – Promjena orijentacije dokumenta – Promjena margina – Umetanje i brisanje prijeloma stranice – Zaglavlje i podnožje – Umetanje polja u zaglavlje i podnožje – Primjena automatskog numeriranja stranica – Provjera pravopisa – Dodavanje riječi u ugrađeni rječnik – Pregled dokumenta prije ispisa – Odabir postavki ispisa – Ispis dokumenta

Trajanje

 • Grupa: 20 školskih sati (4 školska sata dnevno, 1 tjedan)
 • Individualno: 10 školskih sati (2-4 školska sata dnevno, 3-4 dana)

Predznanje

Seminar zahtjeva predznanje seminara:  Osnove računala ili odgovarajuće znanje.

Nastavni materijal

 • Softver: Microsoft Word 2010 (Hrvatska ili Engleska verzija)
 • Priručnik za polaznike: "Microsoft Word 2010 - obrada riječi", autor: Miroslav Kmet

Napomena

 • Seminar sa istim nastavnim planom i pripadajućom literaturom se prema zahtjevu održava i na verzijama 2007 i 2003

Cijena

  Osnovna
cijena
Cijena za građane
Kartično plaćanje Gotovina
Grupa 766,26 kn 648 kn 619 kn
Individualno 1117 kn 1300 kn 1117 kn

Dodatne informacije

 • Seminar je priprema za polaganje ECDL ispita - Obrada riječi
 • Seminar je jedan od nastavnih cjelina za programe obrazovanja osposobljavanja: Računalni operator, Računalni daktilograf, ECDL operater, Knjigovodstveni administrator i usavršavanja: ECDL Specijalist uredske primjene, ECDL Specijalist poslovne primjene

Kontaktirajte nas za aktualne akcije na broj telefona: (01) 4840 064 ili na mail informacije@infokatedra.hr

ECDL logo